Dział Sieci
Komputerowych


ul. M. C. Skłodowskiej 14/410
15-097 Białystok
mail:
tel. 857457777
tel. 857457095

PRACOWNICYImię i Nazwisko

Nr. Telefonu

Adres e-mail

dr Czesław Byliński - kierownik
085 745 70 92
inż. Jan Bajkowski 085 745 70 77
mgr Artur Łuczaj 085 745 77 77
mgr inż. Maciej Kasperek 085 745 70 95
mgr Maciej Tyborowski 085 745 70 95