Dział Sieci
Komputerowych


ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457777
tel. 857457095

CENTRALA TELEFONICZNA

Centrala Telefoniczna UwB

Sieć Telefoniczna Uniwersytetu w Białymstoku pracuje w oparciu o cyfrowy system telekomunikacyjny MD110 firmy Ericsson. Obejmuje on swoim zasięgiem 11 budynków Uniwersytetu, położonych w różnych częciach miasta. Główny moduł administracyjny centrali znajduje się w budynku Rektoratu przy ul. Świerkowej.
Centrala Ericsson MD110 oferuje pełną możliwoć rozliczania rozmów telefonicznych, w oparciu o system taryfikacji Telbaza Office. Prowadzi on rejestrację wszystkich rozmów wychodzących, posiada system podtrzymywania zasilania, co pozwala na odbiór i zapis danych oraz generację raportów także przy wielogodzinnym zasilaniu awaryjnym (akumulatorowym) centrali. Raporty połaczeń generowane są w formacie XLS (Excel). Dostępne są dwa rodzaje raportów: ogólny (zawiera sumaryczne koszty połaczeń poszczególnych abonentów) oraz szczegółowy (zawiera wykaz wszystkich połaczeń telefonicznych, datę i czas połączenia, wybrany numer i koszt). Raporty udostępniane są uprawnionym osobom na podstawie wniosku zgłoszonego e-mailem lub telefonicznie (e-mail: artec@uwb.edu.pl, tel (085) 745 7777. Abonenci centrali telefonicznej Uniwersytetu korzystają z możliwości wykonywania połaczeń w ramach przyznanych im uprawnień. Istnieją 4 typy (kategorie) uprawnień:

• Kategoria I - uprawnienia do eykonywania połaczeń jedynie wewnątrz Uniwersytetu
(numery 4-cyfrowe)
• Kategoria II - dodatkowo połaczenia lokalne (miejskie) i międzystrefowe (zamiejscowe)
• Kategoria III - dodatkowo połaczenia do sieci komórkowych
• Kategoria IV - bez ograniczeń

Przyznanie odpowiednich uprawnień lub ich zmiana następuje na podstawie pisemnego wniosku kierownika / dyrektora jednostki.

Usługi i kody

Każdy z aparatów abonenckich pracujący z centralą MD110 umożliwia wykorzystanie specjalnych funkcji, dostępnych poprzez wyciśnięcie na klawiaturze aparatu odpowiedniego kodu usługi.

funkcja aktywacja kasowanie
Przeniesienie rozmów na inny numer wewnętrzny * 21 * nowy_nr# # 21 #
Automatyczne oddzwonienie przy braku odpowiedzi lub sygnale zajętości 6 # 37 #
Powtórzenie ostatnio wybranego numeru (redial) ***  
Zamknięcie aparatu własnym kodem * * 73 * kod # # 73 * kod #
Przeniesienie przy braku odpowiedzi (po 3 dzwonkach) * * 211 # # 211 #
Przeniesienie przy zajętości * * 212 # # 212 #
Odebranie rozmowy z innego aparatu   nr_wewnętrzny 8
Skasowanie wszystkich funkcji   # 001 #

* funkcja dostępna po wcześniejszym zaprogramowaniu przez administratora systemu