Dział Sieci
Komputerowych


ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457777
tel. 857457095

PRACOWNICYImię i Nazwisko

Nr. Telefonumgr Maciej Tyborowski - kierownik
085 745 72 12
mgr Dariusz Karpiński 085 745 70 77
mgr Artur Łuczaj 085 745 77 77
mgr Damian Sawicki 085 745 70 95