Dział Sieci
Komputerowych


ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
mail: dask@uwb.edu.pl
tel. 857457777
tel. 857457095

PRACOWNICYImię i Nazwisko

Nr. Telefonudr Czesław Byliński - kierownik
085 745 70 92
mgr Dariusz Karpiński 085 745 70 77
mgr Artur Łuczaj 085 745 77 77
mgr inż. Maciej Kasperek 085 745 70 95
mgr Maciej Tyborowski 085 745 72 12